Executive Team

 1. Venkata Subramanian S, Houston, TX, USA
 2. Rajesh Lariya, San Jose, CA, USA
 3. Usha Desai, Los Angeles, CA, USA
 4. Dr Kavita Shankar, CA, USA
 5. Krish Sridhar, New Delhi, India
 6. Sandeep Butala, CA, USA

Community Outreach Team

USA Team Members
 1. Mona Shah, San Jose, CA, USA
 2. Vaibhavi Kamdar, Gainesville, VA, USA
 3. Nimish Sevak, Atlanta, GA, USA
 4. Vijay Chougule, San Jose, CA, USA
 5. Mahesh Desai, Los Angeles, CA, USA
 6. Hemant Prajapati, Los Angeles, CA, USA
 7. Ekta Agrawal, Dallas, TX, USA
 8. Atul Bhingarde, Atlanta GA, USA
 9. Vinesh Virani, Chicago, IL, USA
 10. Mukesh Shah, Cary, NC, USA
 11. Tushar Butala, NJ, USA
 12. Sangeeta Malik, NJ, USA
 13. Nayana Shah, Los Angeles, CA, USA
 14. Purnima Karia, Los Angeles, CA, USA
 15. Prasanna Kumar, San Jose, CA, USA
India Team Members
 1. Ashish Deliwala, Ahmedabad, Gujarat, India
 2. Manisha Pathak, Ahmedabad, Gujarat, India
 3. Amit Parikh, Ahmedabad, Gujarat, India
 4. Lalith Kumar Gujarathi, Bangalore, Karnataka, India
 5. Sanyam Jain, Indore, MP, India
 6. Dipankar Banerji, Jabalpur, MP, India
 7. Nitin Oza, Surat, Gujarat, India
 8. Amresh Chandra, Basti, UP, India
 9. Dr Gopal Krishna, Haridwar, Uttarakhand, India
 10. Sharmila Divatia, Vadodara, Gujarat, India
 11. Chandrashekhar Buddhapatti, Jamnagar, Gujarat, India
 12. Samiran Das, Haridwar, Uttarakhand, India

Research Team

 1. Kavita Jain, Bangalore, Karnataka, India
 2. Dr Rohini Vaidyanathan, London, UK
 3. Lalith Gujarathi, Bangalore, Karnataka, India

Corporate Liaison Team

 1. Vikas Desai, San Jose, CA, USA
 2. Rohit Shah, Ahmedabad, Gujarat, USA

Government Liaison Team


Media Team

 1. Ravi Bhat, Bangalore, Karnataka, India
 2. Kishan Sreedhar

Youth Team

 1. Manisha Pathak, Ahmedabad, Gujarat, India
 2. Hardip Dave, Ahmedabad, Gujarat, India
 3. Nupur Jain, Cary, NC, USA
 4. Palak Shah, Los Angeles, CA, USA