Baruah,Shri Pradan


Baruah,Shri Pradan

Bharatiya Janata Party

Assam

Lakhimpur

Assam Bhawan, S.P. Marg, New Delhi - 110021

9435048271

Ward No. 6, Rup Nagar, Aradhal,P.O. Dhemaji

baruah.pradan@gmail.com

9435048271

baruah.pradan@gmail.com